Zásady ochrany osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“)


Tímto poskytuji společnosti New You s.r.o., se sídlem Osadní 1474/2, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ: 241 74 327, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: C 185548 (dále jen „správce“) své následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo a emailová adresa (dále jen „údaje“). Údaje i tento souhlas poskytuji správci za účelem jejich využívání v rámci rezervačního systému pro objednávky kadeřnických a souvisejících služeb (https://new-you.reservio.com) a dále za účelem zasílání marketingových sdělení a pro jiné marketingové účely správce.

Souhlasím, aby správce údaje zpracoval, tj. shromažďoval, ukládal na nosiče dat, upravoval, strukturoval, vyhledával v nich, uschovával, třídil, předával je svému zpracovateli osobních údajů a likvidoval v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoli odvolat.

Rovněž tímto beru na vědomí, že mám právo přístupu ke všem údajům o své osobě, které jsem poskytl správci. Informace o těchto údajích mi poskytne správce kdykoli na základě mé žádosti (elektronickou formou).